1.1.18. Design side

  • Meta-data
    • Database schema, intension
    • Data Model
    • Left hand side of database divide
  • Schema diagram
  • Entity-relationship (ER diagrams)
  • UML diagrams

Database Schema diagramDatabase Entity Relationship diagram